starry-background

Meedoen

De enige voorwaarde is instemming met de doeleinden van de vereniging:

  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van, wijsbegeerte, godsdienst en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Het loge-lidmaatschap omvat tevens het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland en dat van de Theosophical Society Adyar.
  • U ontvangt ter introductie de serie ‘Brieven aan nieuwe leden’. Aan de hand van deze 22 brieven wordt u door de geschiedenis en literatuur van de theosofie geleid. Met vragen kunt u altijd terecht bij het loge-bestuur.
  • U ontvangt het kwartaalblad Theosofia. Met dit blad krijgt u periodiek een keur aan theosofische artikelen aangereikt en blijft u op de hoogte van nieuwe boekuitgaven, verenigingsnieuws en nog meer.
  • U kunt kosteloos gebruikmaken van de zeer uitgebreide bibliotheek van het hoofdkantoor in Amsterdam.
  • U krijgt korting bij de meeste nationale bijeenkomsten op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden.
  • Deelname aan activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van de TVN.

Wat kan je verwachten bij de loge?

De loge biedt de mogelijkheid om via cursussen, studiegroepen en leesgroepen te komen tot de kennis van wat Theosofie is. Theosofie ontsluiert verborgen waarheden om te komen tot een dieper begrip van het Leven. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in geschriften en leerstellingen van religies, in mythen en legenden.

Er zijn rondetafelgesprekken met eigen leden en externe sprekers met een grote diversiteit aan spirituele onderwerpen.

De logeavonden zijn een goede manier om kennis te maken met de theosofie en de loge-leden. Voor loge-leden zijn speciaal georganiseerde activiteiten vrij toegankelijk en van de bibliotheek in Amsterdam kan gratis gebruik worden gemaakt. Voor het volgen van cursussen en studiegroepen wordt in enkele gevallen een kleine bijdrage gevraagd.

De loge avonden zijn openbaar, met lezingen en films, toegankelijk voor leden en belangstellenden. Er zijn minimaal 42 loge-avonden in de periode 2e helft 2022 en 1e helft 2023. Alle avonden zijn vrij toegankelijk, niet-leden betalen hiervoor als donatie € 5,00 inclusief koffie/thee per avond. Ook via Zoom kan er mee gedaan worden. Hiervoor kunt u eenmalig voor het gehele jaar € 50,00, of per avond € 5,00 doneren.

Wat kost het?

Het lidmaatschap van de Landelijke TVN (incl. Theosofia) kost € 74,00 per jaar als hoofdlid en € 37,00 per jaar (zonder Theosofia) als gezinslid. Zo betaalt u mee aan de verbetering van de gehele mensheid. Vergelijk het maar met Unicef, Rode Kruis, Greenpeace, enz. Hier zal u zelf niet direct profijt van hebben, maar onze aarde en de natuur zeker wel. Om het gehele jaar mee te kunnen doen is een donatie van € 50,00 per jaar voldoende. Het mag uiteraard ook meer zijn. 

Voor het landelijk-lidmaatschap, dat bestaat uit het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland (waarmee u tevens lid bent van de Theosophical Society Adyar) en een abonnement op het blad Theosofia, ontvangt u een apart betalingsverzoek.

Gaat het lidmaatschap in tijdens het jaar dan is slechts contributie verschuldigd over de nog niet verstreken kwartalen van dat jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

De vereniging hanteert het standpunt, dat een gebrek aan financiële middelen geen beletsel mag zijn om lid te worden of te blijven. In dat geval kan het bestuur, een regeling treffen.

Om het lidmaatschap aan te vragen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Kees Rovers, door een bericht te sturen naar info@keesrovers.nl of door te bellen met het volgende nummer: 06 - 51 05 32 53. Tevens is het mogelijk tijdens een van de openbare avonden een afspraak te maken met de voorzitter of secretaris. Daarna volgt een kort kennismakingsgesprek met de voorzitter en de secretaris. Hierna wordt gezamenlijk de ‘Aanvraag tot lidmaatschap’ ingevuld. Na het voldoen van de contributie wordt u geregistreerd als lid.