starry-background

Inwijding van ons nieuwe logepand op 28 april 2023

De Loge Rotterdam van de TVN heeft een nieuwe werkplaats. Dit prachtige pand aan de Proveniersstraat 30b, ligt op slechts 5 minuten loopafstand van het station Rotterdam Centraal. Op 28 april 2023 is de ruimte op feestelijke wijze ingewijd in aanwezigheid van alle bestuursleden en hun partners. Shum en Kees voerden een ritueel uit om de werkplaats te zuiveren en in te zegenen, waarna de aanwezigen konden genieten van een overheerlijk diner. Op 2 mei heeft de eerste logebijeenkomst op onze nieuwe locatie plaatsgevonden.

Voorzitter Kees Rovers heette de genodigden welkom en hield een inspirerende toespraak. Het broederlijke ideaal was voelbaar aanwezig in de harten van de aanwezigen.

Het doven van de zwarte kaars was een onderdeel van een ceremonie waarbij we de duisternis achter ons laten en ons ontdoen van onze onwetendheid.

Een teken dat dit licht de lagere wereld verlaat om op een hoger gebied te blijven voortbestaan.

Mogen ook wij, in onze harten en met onze gedachten, daarheen opgaan om daar te allen tijde te verblijven.


Graag neem ik jullie mee op een rondleiding door de loge en vertel ik wat meer over het idee achter de inrichting en de symboliek van de aanwezige objecten.

Een belangrijk symbool in de zaal is de zonneschaal. De Zon is de symbool van de universele liefde. De Zon schijnt en verwarmt met haar stralen alle wezens op aarde, zonder onderscheid te maken tussen arm of rijk, licht of donker, mooi of minder mooi.

Zij verspreid haar licht over alle natuurrijken: het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineraalrijk.

Allen ontvangen dezelfde warmte en liefde.

Het masker met de sleutel die op deze foto te zien is, staat symbool voor het feit dat ieder individu een sleutel nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn of haar spirituele kern.
Met deze sleutel kunnen we de poort openen waarachter de weg ligt, die naar de tempel van Goddelijke Wijsheid leidt.

Onderin de goudkleurige vitrine ligt een ruwe steen/kristal, als symbool van de mens die, als een ruwe steen, zichzelf nog moet slijpen en polijsten. Daarboven wordt via de geur van wijsheid de Theosofie in de Loge verspreid, gevolgd door de intelligentie van de GEEST (de Leer) die wordt verrijkt en versterkt. De zoeker laat zich door de meester inspireren en gaat uiteindelijk met verhoogd bewustzijn op naar het universele bewustzijn. Na een leven lang streven zal de zoeker in bezit zijn van de deugden van bezonnenheid, inzicht, moed en gerechtigheid. De zoeker wordt een volmaakt mens en mag naar de tuin van Eden terugkeren.

De chakrazuil bevat ruwe rode jaspis, carneool, citrien, lapis lazuli, aventurijn, amethist en bergkristal. De engel Raphael neemt bovenaan zijn plaats in.

Deze zuil symboliseert het pad van Bewustzijn, de meest tastbare realiteit voor ons, die de sleutel vormt tot het universum. Het is iets dat in ons huist, dat ons is.

De leer van Boeddha mag ook niet ontbreken.

 

Een portret van de oprichter van de Theosofische Vereniging, mevrouw H.P. Blavatsky, heeft een bescheiden plaats in de achtergrond gekregen.

Haar werk om de mensen te laten zien dat er zoiets is als Theosofie, moet door de moderne mens voortgezet worden.

De Engel van de werkplaats

 

Door uw mystieke inzicht

Hebt Gij in mij een bron van kennis

In mij op doen wellen

Een bron vol kracht, die levende wateren uit laat stromen

Een vloed van liefde en alomvattende wijsheid

Gelijk de pracht van het eeuwig Licht

(uit het vrede evangelie der Essenen)

 

 

Inwijding van het pand van de Loge Rotterdam van de TVN

Met het realiseren van deze uitnodigende ruimte, is voor ons een nieuwe cyclus van start gegaan, waarin wij vol vertrouwen de uitdaging aangaan om de Tijdloze Wijsheid bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. 

Wij verheugen ons erop jullie in het nieuwe seizoen in deze prachtige ruimte te mogen ontvangen tijdens gespreksavonden, lezingen of studiegroepen. Wees welkom!

C C  Shum