starry-background

Wie zijn wij?

TS, TVN en Loge RotterdamDe Loge Rotterdam is de plaatselijke afdeling van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) en werd opgericht in 1897. Om de TVN op te richten moesten er minimaal 7 loges in Nederland zijn, dat was op 14 mei 1897 het geval. De TVN is de nationale afdeling van de Theosophical Society te Adyar die op 17 november 1875 in New York opgericht is door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en anderen. De Theosophical Society heeft nationale afdelingen in meer dan vijftig landen. Het hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, een voorstad van Chennai (v.h. Madras) in India.