starry-background

Wat is theosofie?

Theosofie komt uit het Grieks en betekent 'goddelijke wijsheid'. Het is geen religie zoals het Christendom, Hindoeïsme of de Islam, met al hun concepten die niet betwist mogen worden, maar simpelweg voor waar aangenomen dienen te worden.

Theosofie is ook geen filosofie in strikte zin. We maken gebruik van alle doorgegeven spirituele kennis en wijsheid om ons te helpen op onze levensweg. 

We bestuderen oude wijsheidstradities, religies, de wetenschap en metafysische onderwerpen zoals "de zin van leven en sterven", "reïncarnatie" en "karma".

We onderzoeken schijnbaar onverklaarde natuurwetten en vermogens die sluimerend in iedereen aanwezig zijn. Een en ander al naar gelang onze specifieke interesses en aanleg.

Steeds meer conclusies uit de wetenschap komen overeen met de kennis vanuit de oude tradities, zoals voorbeeld bleek bij de ontdekking van de neutrino’s. Daarmee werd duidelijk dat alles in onze kosmos opgebouwd is uit lichtdeeltjes. Wij mensen dus ook. De beweringen van de oude wijzen dat wij lichtwezens zijn, is daarmee dus de werkelijkheid.

Ook wordt er steeds meer bekend over het bestaan van verschillende multidimensionale lagen. Lagen waar misschien andere werkelijkheden bestaan of andere wezens tot realisatie komen. Of al gekomen zijn.

We bestuderen geschriften en boeken van mevrouw H.P. Blavatsky en andere belangrijke theosofische schrijvers, maar ook kennis die is overgedragen in vele andere wijsheidstradities zoals de Veda's, de Upanishads, de Kabbalah, de Bijbel en Soefigeschriften. 

We zijn een diverse groep mensen met enorm verschillende ontwikkelingsstadia en achtergronden.

Dat maakt het soms tot een echte uitdaging! Maar we onderschrijven met grote passie en persoonlijke inzet de principes van de theosofie en dat bindt ons tezamen in deze vereniging.

Wij nodigen u uit om frisse ideeën in te brengen zodat we van u kunnen leren. Wij allen zijn, in deze woelige tijd geïncarneerd, uitgerust met specifieke eigenschappen en kwaliteiten, om zonder angst voor valse autoriteit, de mensheid naar het volgende stadium te leiden.