Een juiste kijk op karma. Gespreksonderwerp voor “Het Rondetafelgesprek”.

Het is moeilijk te geloven, maar toch waar, dat niemand in de westerse wereld van karma had gehoord, of er ook maar iets van afwist, tot slechts 130 jaar geleden, toen Madame Blavatsky en de Theosophical Movement het concept van karma in het westen introduceerden – samen met andere uitgesproken oosterse leringen zoals reïncarnatie en de eenheid en goddelijkheid van al het leven. Karma was om te beginnen letterlijk een vreemd concept, maar de waarheid en realiteit werden snel door velen opgemerkt en uiteindelijk werden het woord en het basisidee erachter een algemeen begrip.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen in het Westen van karma gehoord en heeft hij op zijn minst een vaag idee van wat het betekent. Maar wat houdt het precies in en hoe werkt het?

Veel mensen begrijpen deze nobele en oude spirituele leer verkeerd en geven er een verkeerde voorstelling van. Theosofie stelt dat karma en reïncarnatie de twee belangrijkste spirituele concepten zijn die de mensheid nauwkeurig moet begrijpen. We hopen dat de volgende tien punten zullen helpen om een ​​beter en ook een meer praktisch begrip van de Wet van Karma tot stand te brengen.

  1. “Karma” betekent letterlijk “actie” en “daad” in het oude Sanskriet van India. Het is de wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, volgorde en gevolg. We zetten altijd oorzaken in beweging, elk moment, door elke handeling, elk woord en zelfs elke gedachte. Voor elke oorzaak die in gang wordt gezet, is er een overeenkomstig en correlatief effect dat terugkomt. Dit is de manier waarop het universum zijn harmonie, balans en evenwicht behoudt. Als er ooit een oorzaak in beweging zou komen zonder een overeenkomstig effect te hebben, dan zou het hele universum onmiddellijk ophouden te bestaan, aangezien zijn continuïteit en bestaan ​​afhangen van deze grote Wet van evenwicht en aanpassing. Maar dat zal nooit gebeuren omdat de Karmische Wet een onveranderlijke Wet is. In de woorden van H.P. Blavatsky, is de wet van karma ‘de ultieme wet van het universum’. Elk zelfbewust wezen in het universum, zonder uitzondering, is onderworpen aan de wet van karma. Elk wezen dat in het bezit is van individueel zelfbewustzijn en intelligent keuzevermogen, is een schepper van karmische oorzaken. Karma is de wet van het zelfgeschapen lot en alles in het universum verloopt volgens deze wet. Het kan goed of slecht zijn, positief of negatief, geheel afhankelijk van de aard van de oorzaken die we in gang hebben gezet. Het is volkomen onpersoonlijk, maar het werkt volkomen rechtvaardig en eerlijk.
  1. Proberen aan karma te ontsnappen, is een nog erger karma voor jezelf creëren. Het is niet alleen totaal onfilosofisch, onmogelijk en spiritueel en emotioneel onvolwassen, maar proberen om op de een of andere manier de manifestatie van de gevolgen van de oorzaken die je zelf in gang hebt gezet te VOORKOMEN en TE VERMIJDEN, is een poging om je bezig te houden met niets minder dan kosmisch onrecht!
  1. Veel mensen hebben een eenzijdige kijk op karma, waarbij ze vrolijk dingen zeggen als: “Karma gaat die persoon pakken die me onrecht heeft aangedaan… Ik kan niet wachten tot Karma hem te pakken neemt!” terwijl ze het feit volledig negeren dat de persoon hem of haar in de eerste plaats niet zou hebben kunnen kwetsen of schaden als het niet vanwege zijn EIGEN negatieve karma was. Karma is nooit eenzijdig. Voor elk gevolg was er een oorzaak. Voor elke oorzaak zal er een gevolg zijn. Mensen die ernaar uitkijken dat karma anderen ‘te pakken neemt’, creëren alleen maar erger karma voor hun eigen toekomst door hun gebrek aan mededogen en hatelijke aard.
  1. Karma en reïncarnatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt het één niet hebben zonder het ander. Het is duidelijk dat één enkel leven bij lange na niet lang genoeg is om de volle effecten te oogsten van elke zaak die we tijdens dat leven in gang hebben gezet. Het is ook duidelijk dat sommige aspecten en omstandigheden van ons huidige leven hun oorsprong niet in het huidige leven hebben, maar schijnbaar in het verre verleden. Fysieke incarnatie zelf is een karmisch effect, aangezien een van de belangrijkste redenen waarom we reïncarneren is om met ons karma uit het verleden om te gaan. Om karma goed te begrijpen, moet een persoon ook reïncarnatie accepteren en erin geloven. Om reïncarnatie goed te begrijpen, moet een persoon ook karma accepteren en erin geloven.
  1. Er zijn drie afdelingen van Karma en in het hindoeïsme worden deze Sanchita Karma, Prarabdha Karma en Agami (ook bekend als Kriyamana en Vartamana) Karma genoemd. Iemands Sanchita Karma is hun ‘karmische rekening’ of ‘karmisch reservoir’, de opslagplaats van al hun karma uit vorige levens dat nog niet is verwerkt. Prarabdha Karma is het specifieke deel van dat Sanchita Karma dat de persoon voorbestemd is om in het huidige leven onder ogen te zien en te ervaren. Als het met succes wordt aangepakt, zal dat deel van hun karma dan worden uitgeput en weggevaagd. Agami Karma is het frisse karma dat we hier en nu voor onszelf creëren, terwijl we dit huidige leven leiden. Het wordt toegevoegd aan ons Sanchita Karma en zal zich in toekomstige levens manifesteren als ons Prarabdha Karma.
  1. Het is waar dat we allemaal “veel in het leven” hebben. Het is ons karmisch lot, ons karmisch bepaalde lot van situaties, omstandigheden en ervaringen. We moeten altijd streven naar het beste, maar als we op bepaalde gebieden van het leven gewoon niet kunnen slagen zoals we zouden willen, hoe hard of vaak we ook proberen of wat we ook doen, we moeten het accepteren als een indicatie van ons karma en dankbaar zijn en tevreden zijn met wat we wel hebben, in plaats van gefrustreerd en depressief over wat we niet hebben of kunnen hebben. Geen enkele hoeveelheid positief denken, creatieve visualisatie, affirmaties of gebeden kan je karmische lot in het leven veranderen. Dit is jouw Prarabdha Karma. Dit is geen fatalisme; het is de wet van het zelfgeschapen lot. In het verleden creëerde je je heden en in het heden creëer je je toekomst.
  1. ALLES wat ons overkomt is of Karmisch BESTEMD of Karmisch TOEGESTAAN. Het kan niet anders, aangezien er buiten de Wet van Karma niets kan gebeuren. Sommige dingen in ons leven zijn specifiek voorbestemd om ons te overkomen, als gevolg van ons karma, terwijl andere slechts zijn toegestaan. Er zijn ook dingen die ons niet overkomen, omdat ons karma het niet toelaat. Persoon #1 en Persoon #2 lopen ‘s nachts samen, als een gek plotseling verschijnt en Persoon #1 neersteekt. Het lijkt waarschijnlijk dat hij ook Persoon #2 gaat neersteken, maar zonder aanwijsbare reden rent hij weg zonder dat te doen. Persoon #1 was of Karmisch voorbestemd om neergestoken te worden of zijn Karma stond toe dat hij kon worden neergestoken, ook al was het niet specifiek voorbestemd om te gebeuren. Het karma van persoon #2 heeft niet voorbestemd of toegestaan ​​dat zoiets met die persoon zou gebeuren. Hoewel ons karma soms onze grootste ‘straffer’ lijkt, kan het ook onze grootste bewaker en beschermer zijn.
  1. De wet van karma is van toepassing op alles in het gemanifesteerde universum. Naast individueel karma is er ook familiekarma, groepskarma, nationaal karma, ras karma, planetair karma en nog veel meer.
  1. Karma en reïncarnatie worden duidelijk uitgelegd in ‘s werelds oudste religie – het hindoeïsme, het boeddhisme en in andere oosterse religies, maar het is niet alleen een oosterse leer. Reïncarnatie en karma maakten tot de 6e eeuw na Christus deel uit van de leer van het christendom. Tijdens het tweede concilie van Constantinopel in 553 n. Chr. werden ze afgewezen, ketters verklaard en officieel vervangen door doctrines die meer overeenkomen met het huidige christendom. Hoewel de wet van karma en reïncarnatie niet wordt onderwezen in de openbare, exoterische leringen van het christendom, het judaïsme, de islam, enz., wordt ze wel onderwezen in de innerlijke, esoterische leringen van die religies en zelfs van elke religie.
  1. De enige manier om onszelf te bevrijden van negatief karma is door te stoppen met het in beweging brengen van negatieve OORZAKEN! Om te voorkomen dat je in de toekomst nog meer verdriet en lijden voor jezelf creëert, stop ermee om het voor anderen te creëren. Leef je leven bewust en onschuldig. Krijg volledige beheersing over je gedachten, woorden en daden en leef om anderen te helpen en te dienen. Maar laat je onderliggende motief hiervoor niet egoïsme zijn – d.w.z. om goed karma voor jezelf te creëren – maar leef liever een leven van liefde en mededogen, simpelweg omdat dat het juiste is om te doen. Houd van goedheid en deugd omwille van zichzelf… besef dat egoïsme de grote vloek van de mensheid is… en leef alleen maar om een ​​onpersoonlijke weldoende kracht ten goede te zijn in deze wereld.

Artikel van Blavatsky Theosophy Group UK: https://www.theosophy.world/resource/right-view-karma. Vanuit het Engels vertaald door Margreet Mantel.

Uncategorized