De Boeddha was geen boeddhist, Jezus geen christen, Mohammed geen islamiet. Zij waren allen spirituele leraren die de Liefde verkondigen als enige werkelijkheid.

(NB: Oude tekst van vóór corona, 2020)
Het nieuwe seizoen van de theosofische loge Rotterdam begint en het jaarthema is: “De latente vermogens van de mens”.

Helderziend/voelen/horen, telepathie, telekinese e.d. behoren tot deze z.g. paranormale vermogens. Deze ontwikkelt een mens gewoonlijk samen met een bewustzijn dat al sterk is ontwikkeld. D.w.z. dat een mens een punt heeft bereikt in zijn ontwikkeling, na ontelbare incarnaties ,waarbij hij/zij al in sterke mate liefde, mededogen en wijsheid heeft ontwikkeld naast het hebben van een zekere mate van zuiver gerichte gedachtenkracht en zelfdiscipline.

Lees meer

De dood en het sterven. Gespreksonderwerp voor “Het Rondetafelgesprek”.

Vraag: Ik ben altijd bang geweest voor de dood en het sterven. Wat zal er met mij, volgens de leringen van Madame Blavatsky en de meesters, zoals die uitgelegd worden in de Theosofie, gebeuren als ik sterf? Wat zeiden zij ervan?

Antwoord: Ten eerste is er niets aan de hand. Je zult nooit sterven. Het enige deel van jou dat daadwerkelijk zal sterven wanneer de verandering of overgang die algemeen bekend staat als “dood” plaatsvindt, is het fysieke lichaam … en dit is sowieso niets meer dan je buitenste schil.

In het beroemde gedicht van Mary Elizabeth Frye staat een deel “Sta niet bij mijn graf en huil; Ik ben er niet, ik slaap niet; Sta niet bij mijn graf en huil; Ik ben er niet, ik ben niet gestorven.”
Lees meer

De Antahkarana (de Brug) uitgelegd

Door Willem Boeren, 09-08-2022

De Antahkarana uitgelegd: Uitnodiging om de verbinding aan te gaan

De Antahkarana is de draad die de leerling creëert door meditatie, begrip, spirituele oefeningen en specifiek gericht spiritueel werk. Later wordt deze draad het koord van energie genoemd. De leerling ontvangt hulp vanuit het zielsniveau en later van de monade in dit proces. De eerste stap zal door de leerling zelf gedaan moeten worden.

De Monade heeft een draad of koord van energie die vanuit de monade naar de hartchakra uitreikt van de leerling op aarde. Dit koord van energie wordt ook wel de sutratma, levensdraad, of zilveren koord genoemd.

Lees meer

Een juiste kijk op karma. Gespreksonderwerp voor “Het Rondetafelgesprek”.

Het is moeilijk te geloven, maar toch waar, dat niemand in de westerse wereld van karma had gehoord, of er ook maar iets van afwist, tot slechts 130 jaar geleden, toen Madame Blavatsky en de Theosophical Movement het concept van karma in het westen introduceerden – samen met andere uitgesproken oosterse leringen zoals reïncarnatie en de eenheid en goddelijkheid van al het leven. Karma was om te beginnen letterlijk een vreemd concept, maar de waarheid en realiteit werden snel door velen opgemerkt en uiteindelijk werden het woord en het basisidee erachter een algemeen begrip.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen in het Westen van karma gehoord en heeft hij op zijn minst een vaag idee van wat het betekent. Maar wat houdt het precies in en hoe werkt het?

Lees meer

‘WIE BEN IK ‘

Door Boudewijn Vos, 17-01-2023.

Kees vroeg mij: Boudewijn, wil je opschrijven wat je ons nu vertelde over ‘Wie ben ik’, dit tijdens de loge-zoomavond van 4 januari 2023 op het rondetafelgesprek van de Theosofische Vereniging te Rotterdam.

Dit is mijn antwoord:

“Wie ben ik” houdt mij al erg lang bezig, maar ook “waar kom ik vandaan”, “waar ga ik naar toe” en “waarom ben ik hier op aarde”. Het woordje IK wordt in deze tekst al veelvuldig gebruikt en geeft ook aan dat er meer moet zijn dan het stoffelijke. Ik is dus niet enkel het lichaam. Velen hebben wel eens gehoord over aura’s en chakra’s dat is niet fysiek. De auralagen, zeven in getal, zijn niet fysiek.

Lees meer

Het alchemistische geheim achter het Kerstverhaal

Door Peter Kampschuur, 17-12-2022

Kerstmis nadert, en opnieuw zullen overal ter wereld miljoenen mensen de geboorte van het Kerstkind in Bethlehem gedenken. Niet voor niets staat het Kerstverhaal bekend als ‘the greatest story ever told’. In de theosofie en andere esoterische kringen kent men de verborgen innerlijke betekenis van dit verhaal, maar in het algemeen wordt er weinig stil gestaan bij het spirituele transformatieproces waarnaar het verwijst: het alchemistische proces dat lichaam, ziel en geest voorbereidt op de ‘tweede’ of ‘geestelijke’ geboorte.

Deze ‘geboorte’ is een innerlijk gebeuren, maar daarmee is niet gezegd dat het om iets puur symbolisch of alleen maar om iets denkbeeldigs zou gaan. De symboliek van de Kerstmythe verwijst naar een fundamentele bewustzijnsverandering die alles te maken heeft met ons lichaam en de ‘energiehuishouding’ daarin en eromheen.

Lees meer

LOT EN VRIJE WIL

Door Frits Bolk, 6-7-2022

“BEWEGEN EN/OF BEWOGEN WORDEN”

Inleiding
Hebben we wel of geen “vrije wil” en ligt onze toekomst wel of niet vast, (determinisme)? Dat is een vraag die hier gesteld wordt.

Wat een wil is, dat weten we denk ik wel. We willen tenslotte van alles: mooie kleren, een rijbewijs, op vakantie naar het buitenland, lekker uit eten, iemand de waarheid zeggen, je tuin omspitten. Maar wat voor wil is “de vrije wil”. Aangezien het idee van vrije wil in onze samenleving zo vertrouwd en algemeen geaccepteerd is, zou je denken dat we allemaal wel weten wat we met “vrije wil” bedoelen en dat we er ook allemaal hetzelfde mee bedoelen.

Maar als je aan mensen gaat vragen wat ze nu precies met “vrije wil” bedoelen, dan raak je binnen de kortste keren in zeer verwarrende discussies verzeild. Het is moeilijk om een definitie van “vrije wil” te vinden die precies beschrijft wat iedereen er gevoelsmatig mee bedoelt.

Lees meer

Mythe en Esoterie: Het rund

Door Margreet Mantel, 1-11-2022

Als kind al droomde ik weg bij sprookjes, legendes, sagen en mythen. Maar in mijn tienertijd hadden vooral mythen mijn aandacht. Het waren wonderbaarlijke verhalen en het lezen ervan gaf mij altijd het gevoel: er zit meer achter er moet een andere betekenis zijn, een diepgaande betekenis.

Als je het woordenboek of Wikipedia erop naslaat lijken er zeer veel richtingen te zijn waarop je mythen kunt bestuderen. Maar de meest intrigerende was voor mij de esoterische* benadering dat als pseudowetenschap wordt bestempeld. **

Wat zegt de esoterie over het mythische rund?

Lees meer

Mijn nieuwsgierigheid naar het spirituele pad.

Door Andries Hollinga, 5-8-2022

De nieuwsgierigheid naar het spirituele pad en het volgen daarvan is reeds in ons vastgelegd, (zo heb ik dat persoonlijk ervaren).

Iedereen die deze site van de theosofische vereniging Rotterdam bezoekt, is bewust of onbewust op zoek naar de waarheid. Theosofie staat voor waarheidsvinding.

Een zoektocht naar de waarheid is diep bij ons vastgelegd, maar we zijn ons er niet van bewust.  Daardoor leven we er niet altijd naar. Het wordt vaak overschaduwd door de drukte van ons bestaan.

De waarheid, en de zoektocht naar de waarheid is een ongebaande weg die ieder zelf moet bewandelen, omdat hij niet van buiten aangereikt kan worden.

Lees meer

De eerste blog op Theosofie in Rotterdam

Door Kees Rovers, 17-10-2022
Overgenomen en een beetje aangepast, vanuit https://verkenjegeest.com.

Iedereen kent Albert Einstein, één van de bekendste wetenschappers van de twintigste eeuw. Zijn grote bijdrage was de relativiteitstheorie. Maar ondanks dat hij een wetenschapper was, heeft hij ook uitspraken gedaan die betrekking hebben op persoonlijke groei.

Al is hij een erkende wetenschapper geworden, er wordt toch gezegd dat hij als kind niet als een bijzonder intelligente leerling werd beschouwd. Of dit nou waar is of alleen maar dient om zijn legende te vergroten, weten we niet. Hij zou het moeilijk hebben gevonden zich uit te drukken en met anderen om te gaan; en hij begon pas laat met praten (pas toen hij drie jaar oud was). In de puberteit werden zijn problemen alleen maar erger.

Wat zeker is, is dat Albert Einstein niet paste in het systeem van het voortgezet onderwijs, ook al moest hij dit wel ondergaan. Ze zeggen dat een leraar, Dr. Joseph Degenhart, tegen hem zei dat hij nooit iets in zijn leven zou bereiken.

Lees meer