De dood en het sterven. Gespreksonderwerp voor “Het Rondetafelgesprek”.

Vraag: Ik ben altijd bang geweest voor de dood en het sterven. Wat zal er met mij, volgens de leringen van Madame Blavatsky en de meesters, zoals die uitgelegd worden in de Theosofie, gebeuren als ik sterf? Wat zeiden zij ervan?

Antwoord: Ten eerste is er niets aan de hand. Je zult nooit sterven. Het enige deel van jou dat daadwerkelijk zal sterven wanneer de verandering of overgang die algemeen bekend staat als “dood” plaatsvindt, is het fysieke lichaam … en dit is sowieso niets meer dan je buitenste schil.

In het beroemde gedicht van Mary Elizabeth Frye staat een deel “Sta niet bij mijn graf en huil; Ik ben er niet, ik slaap niet; Sta niet bij mijn graf en huil; Ik ben er niet, ik ben niet gestorven.”

Het ware ‘ik’ van je wezen zal nooit sterven. Je astrale lichaam zal uiteindelijk uiteenvallen wanneer het allerlaatste deeltje van het dode fysieke lichaam uiteenvalt. Ook de Präņa (vitaliteit, levensenergie) die nu je fysieke lichaam bezielt en je in fysieke incarnatie houdt, zal na de dood terugkeren naar de universele Präņa.

‘Maar toch zal jij – de ziel – nooit sterven’.

In de allerlaatste momenten van het leven, wanneer het lichaam in alle opzichten dood lijkt, zal alles wat je deed, zei, dacht en beleefde in het leven dat zojuist is geëindigd, in perfecte helderheid aan je innerlijke zien voorbijgaan. Je zult de absolute rechtvaardigheid en billijkheid zien van alles wat je in het leven is overkomen en hoe alles precies verliep zoals het had moeten gebeuren, volgens de onfeilbare wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, bekend als karma.

Dan zal het “zilveren koord” dat uw fysieke lichaam verbindt met zijn vitaliserende astrale dubbelganger, breken en dit is wat de echte fysieke dood tot stand brengt. Dit veroorzaakt zo’n schok voor de ziel dat het volgende deel van het proces zich dan onbewust voor jou, voltrekt.

Onbewust ga je Kama Loka binnen, wat de psychische atmosfeer of het ‘astrale vlak’ is dat het fysieke vlak omringt en tot op zekere hoogte doordringt.

Hoelang je daar zult blijven, kan door verschillende factoren worden bepaald, maar vooral door de mate van zinnelijkheid en materiële aantrekkingskracht die kenmerkend waren voor het zojuist geleefde leven. Wat daar plaatsvindt, is de scheiding tussen je lagere, sensuele, materiële natuur en je hogere en meer spirituele aard.

De lagere, sensuele, meer materiële kant van je natuur kan de hemelstaat niet binnengaan en moet dus hier worden afgeworpen in de tussenliggende staat van Kama Loka. Hoe meer spiritueel en minder materieel en sensueel geneigd en georiënteerd, hoe sneller dit zal gebeuren. Het kan slechts enkele minuten duren of het kan enkele uren, dagen, weken, maanden duren – of, minder vaak, zelfs meerdere jaren – afhankelijk van het overwicht van de lagere natuur op de hogere.

Je zult niet bij bewustzijn zijn terwijl dit allemaal gaande is. Wanneer de breuk tussen het lagere en het hogere uiteindelijk optreedt, staat dit figuurlijk gesproken bekend als de ‘tweede dood’.

Dit zal onvermijdelijk een verdere schok voor de ziel veroorzaken en dus zul je dan binnengaan in wat bekend staat als de “staat van zwangerschap”, een periode en staat van diepe rust en innerlijk herstel, vergelijkbaar met de diepste slaap die je je momenteel kunt voorstellen. We kunnen niet speculeren hoelang dit zou kunnen duren, maar in sommige gevallen is het veel langer dan we zouden denken.

Ondertussen blijven de elementen van je lagere natuur, nu samengesmolten tot een soort psychische schil, in Kama Loka. Je ziel – die in de theosofie vaak het ego wordt genoemd, waarbij dat woord in de ware en letterlijke betekenis wordt gebruikt – is verdergegaan en heeft zich verenigd met je hogere en spirituele aard.

De schil in Kama Loka staat bekend als de Kama Rupa, wat ‘verlangenvorm’ betekent. Het is zielloos en elke overlevende intelligentie die het heeft is eenvoudig en automatisch. Het heeft geen eigen individueel bewustzijn. Het is gewoon de samensmelting van het bezinksel van de lagere natuur uit het zojuist geëindigde leven.

Het zal in Kama Loka blijven totdat al zijn resterende passie en kracht volledig uitgeput zijn en dan zal het volledig desintegreren en ophouden te bestaan. Dit kan weken, maanden of jaren duren, wederom bepaald door de kracht en hoeveelheid sensualiteit.

We moeten hopen dat geen van je overlevende vrienden of dierbaren zal proberen contact met je te maken na de dood van je fysieke lichaam. Het zal onmogelijk zijn voor je ziel om te worden bereikt of om mee te communiceren door degenen op aarde. De natuurwetten zorgen ervoor dat u niet onderworpen of slachtoffer zult zijn van de misplaatste pogingen van degenen die achterblijven om contact met u te maken of u terug te slepen naar de fysieke overdenkingen van het aardse leven.

Elke vorm van spiritualisme, mediumschap en channeling is altijd gevaarlijk en schadelijk, vooral voor de mensen die het doen.

Hoewel ze het waarschijnlijk niet beseffen, is de enige kans die ze zullen hebben, is jouw Kama Rupa te bereiken. Ze zullen dit zielloze omhulsel verwarren met de echte jij vanwege het vermogen om automatisch bepaalde feiten, details, kenmerken en informatie te herhalen die je tijdens dat leven bezat. De levensduur van het Kama Rupa in Kama Loka wordt door dergelijke bemoeizuchtige interferentie verlengd en er kunnen ongewenste situaties en problemen ontstaan. Misschien is het verstandig om, voordat u overlijdt, uw familieleden en dierbaren te vragen en te beloven niet meer contact met u op te nemen als u er niet meer bent.

De werkelijke jij zal uiteindelijk uit de zwangerschapstaat tevoorschijn komen en de hemelse toestand binnengaan die de theosofie devachan noemt. Bewustzijn keert terug bij de deur van Devachan. Het is geen locatie of vliegtuig maar een staat. Het is eigenlijk heel anders dan de populaire religieuze opvattingen over de hemel.

Om te beginnen heeft iedereen zijn eigen persoonlijke devachanische staat en ieder van ons creëert die onbewust voor zichzelf vanuit ons eigen bewustzijn. Het is de exacte weergave en ervaring van wat je had geloofd, gehoopt en verwacht dat de hemel eruit zou zien toen je nog op aarde leefde.

Het is een volmaakte staat van opperste gelukzaligheid, vrede en vreugde. Er is niet eens de geringste schaduw, hint of spoor van verdriet, teleurstelling, lijden of pijn. Iedereen en alles waarvan je had gehoopt dat het er zou zijn, zal er zijn omdat het je eigen mentale creatie is. Zelfs je dierbaren die je op aarde hebt achtergelaten toen je stierf en die fysiek nog in leven zijn, zullen daar zijn in je staat van Devachan. Ze zullen er niet echt zijn, maar ze zullen er lijken te zijn, zo levendig en realistisch dat je nooit geneigd zult zijn om de zaak in twijfel te trekken of om ook maar een moment te twijfelen aan de realiteit van je ervaring.

Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het een staat van de hoogst mogelijke gelukzaligheid voor je is. Diegenen van uw dierbaren die voor u zijn overleden, zullen daar ook zijn in uw devachanische staat, ongeacht hoe lang geleden en zelfs ongeacht of ze alweer zijn gereïncarneerd.

Nogmaals, ze zullen er niet echt zijn, maar ze zullen er lijken te zijn, even perfect levendig en realistisch als toen je bij hen was op het fysieke vlak. Sommigen van hen zullen hun eigen devachan hebben op hetzelfde moment dat jij de jouwe hebt, maar de wet van volmaakte rechtvaardigheid en gelukzaligheid vereist dat we allemaal onze eigen persoonlijke devachan hebben, geheel door onszelf gemaakt. Er is dus geen daadwerkelijke interactie of communicatie tussen overleden zielen, maar je zult daar levensecht, in de devachanische staat van je geliefde, worden vertegenwoordigd, net zoals zij in de jouwe zullen zijn.

In devachan is er geen herinnering aan of besef van te zijn gestorven of zelfs maar van het bestaan ​​van zoiets als de dood. Gelukzaligheid, vrede en vreugde zegevieren onfeilbaar overal. Omdat het een tijdelijke, subjectieve en zelfgecreëerde ervaring is, is het eigenlijk een soort droom, maar een droom die net zo levendig, tastbaar en goed gedefinieerd is als het leven op aarde.

De duur van uw verblijf in Devachan zal exact in overeenstemming zijn met de hoeveelheid en kracht van het goede of positieve karma dat u tijdens het voorgaande leven hebt opgebouwd. Dit ondersteunt en verlengt uw devachanische ervaring. Dit zal natuurlijk sterk verschillen van persoon tot persoon. Voor jou kan Devachan 1000 jaar of zelfs langer duren. Als alternatief kan het misschien enkele honderden jaren of slechts enkele decennia duren. Sommige mensen keren al na een paar jaar terug naar het aardse leven, vooral als de aantrekkingskracht voor het fysieke en materiële bestaan ​​een sterke kracht in hun ziel is.

Hoe dan ook, je devachanische staat zal uiteindelijk beginnen te vervagen en ten einde lopen, samenvallend met het proces van de reïncarnatie van je ziel, vanaf de conceptie, via de zwangerschap, en uiteindelijk culminerend in je wedergeboorte op het fysieke vlak.

Je zult dan de persoonlijkheid en persona van het vorige leven hebben laten vallen en voor altijd hebben afgelegd, je zult een nieuw leven beginnen, geïncarneerd in, door en als een geheel nieuwe persona, gevormd en bepaald door je eigen karma uit het verleden. En zo gaat de reis van voortdurende innerlijke evolutie en ontplooiing verder. Zoals Krishna in de Bhagavad Gita zegt: “Het einde van de geboorte is de dood; het einde van de dood is de geboorte.”

Ik hoop dat je je nu gerustgesteld voelt dat de dood niet het einde is en de geboorte niet het begin.

Dit is een samenvatting en overzicht van wat H.P. Blavatsky en haar Adept Teachers te zeggen hebben over de dood en het hiernamaals. Een artikel van Blavatsky Theosophy Group UK vertaald uit het Engels en aangepast door Margreet Mantel. 

Uncategorized