De Antahkarana (de Brug) uitgelegd

Door Willem Boeren, 09-08-2022

De Antahkarana uitgelegd: Uitnodiging om de verbinding aan te gaan

De Antahkarana is de draad die de leerling creëert door meditatie, begrip, spirituele oefeningen en specifiek gericht spiritueel werk. Later wordt deze draad het koord van energie genoemd. De leerling ontvangt hulp vanuit het zielsniveau en later van de monade in dit proces. De eerste stap zal door de leerling zelf gedaan moeten worden.

De Monade heeft een draad of koord van energie die vanuit de monade naar de hartchakra uitreikt van de leerling op aarde. Dit koord van energie wordt ook wel de sutratma, levensdraad, of zilveren koord genoemd.

De ziel heeft een draad of koord dat vanuit het zielsniveau naar de pijnappelklier van de leerling uitreikt, dat de bewustzijnsdraad genoemd wordt. Kennis activeert het bewustzijnskoord. Wijsheidenergie activeert de “Antahkarana” als het wordt gebouwd.

In de Lemurische tijd was de sutratma of zilveren koord het belangrijkste koord die actief was. In de Atlantische tijd werd het bewustzijnskoord weer meer geactiveerd. In de huidige tijd is het nu mogelijk de “Antahkarana”, of anders gezegd, de regenboogbrug op te bouwen en het volledig te activeren.

De “Antahkarana” is als een spirituele streng van licht dat is opgebouwd zoals een spin zijn web bouwt. Deze draad wordt gesponnen door de leerling, leven na leven en het is alleen dat wat een spirituele vibratie heeft die dit kan bekrachtigen of van energie voorzien. Het bewustzijnskoord bevat mentale kwaliteiten van de ziel. De “Antahkarana” is opgebouwd alleen vanuit de spirituele/mentale kwaliteiten van de ziel.

De sutratma of het bewustzijnskoord is al opgebouwd sinds het eerste bestaan in deze materiële wereld. De Antahkarana is langzaam gegroeid omdat een persoon eerst op een pad van proeftijd loopt om überhaupt dit werk te starten. De sutratma of bewustzijnskoord werken van boven naar beneden. De Antahkarana werkt van beneden naar boven. In de laatste fase van het opbouwen van dit koord bij de 5de initiatie en verlichting (Ascensie) zullen deze drie koorden samensmelten, zoals de persoonlijkheid, de ziel en later de monade zullen samensmelten. Het is door de creatie van de Antahkarana dat dit hele proces mogelijk is om zich te ontwikkelen.

Het opbouwen van de Antahkarana is als een kabel of brug leggen tussen drie grote landen (persoonlijkheid, ziel en monade). Deze brug opbouwen gebeurt in verschillende fases. De eerste fase voor het opbouwen begint met het integreren van de persoonlijkheid en de 4 lichamen. De tweede fase is dan het opbouwen van de brug van de geïntegreerde persoonlijkheid en de 4 lichamen met de ziel. De derde fase is het bouwen van de brug van de ziel naar de spirituele drie-eenheid en dan naar de monade zelf.

Dit proces bereikt zijn totale afronding bij de vierde initiatie als het ziele lichaam of causale lichaam, welke alle deugden en het goede karma belichaamd, opbrand (transformeert).

Dan zal het vuur van de monade naar beneden langs de Antahkarana stromen naar de ziel, welke de mediator is tussen de persoonlijkheid en de monade. De ziel of Hogere Zelf is niet langer nodig en is samengesmolten terug in de monade zodat alles wat over is, de ziel geinfuseerde persoonlijkheid en de monade welke de nieuwe gids is.

De geïnitieerde heeft de Antahkarana opgebouwd tot een spirituele drie-eenheid en de monade op dit punt. Een volledige samensmelting van de monade/spirituele drie-eenheid en de ziel geïnfuseerde persoonlijkheid heeft nog niet plaatsgevonden. Het is bij de 5de initiatie dat deze twee aspecten samensmelten in bewustzijn.

Bij de 6de initiatie smelten ze niet alleen in bewustzijn samen maar ook volledig in de vier lichamen, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel en de gehele monadische geinfuseerde persoonlijkheid en lichamen veranderen in licht. De geïnitieerde is een verlichte (geascendeerde) Meester bij de 6de initiatie. Het is de Antahkarana die de leerling heeft gebouwd tussen de persoonlijkheid, ziel, spirituele drie-eenheid/monade, die dit mogelijk heeft gemaakt dat dit hele proces heeft plaatsgevonden.

Het is ook op dit punt dat de sutratma, bewustzijnskoord en de antahkarana samengesmolten zijn, net zoals de monade, ziel en persoonlijkheid samengesmolten zijn. Dit resulteert in een onsterfelijkheid van de fysieke vorm. Net als God, Christus en de Heilige Geest drie geesten zijn die als één functioneren, wij zijn drie geesten, monade, ziel en persoonlijkheid die als één functioneren. De microkosmos is als de macrokosmos. De geest en materie, Vader en Moeder zijn samengesmolten.

De Antahkarana is de brug van licht of verlichtte het pad, in welke de leerling is geslaagd naar de hogere werelden. Het is door deze brug dat zij/hij vrijheid en verlichting heeft bereikt. Deze integratie heeft de brug naar het Shamballa bewustzijn, het hiërarchisch bewustzijn en menselijk bewustzijn geholpen. Shamballa bewustzijn heeft betrekking op de monade en het “wils-aspect”. Het hiërarchisch bewustzijn heeft betrekking op de ziel en het “liefde-aspect. En het menselijk bewustzijn heeft betrekking op de persoonlijkheid en het intelligentie aspect.

De Meester die deze integratie bereikt, heeft ook geholpen met de planetaire Antahkarana. Dit is de Antahkarana voor de gehele planeet aarde en de mensheid als geheel. Elke ziele extensie op aarde bouwt een draad van de planetaire Antahkarana, welke het gehele proces makkelijker maakt voor hen die later volgen.

“The building of the Antahkarana is like laying a cable or bridge between three great countries (personality, soul, monad).” 

THE MASTER KUTHUMI

Dit schrijven is ooit vertaald en jaren geleden gekopieerd naar de laptop van Willem Boeren, maar hij weet niet meer waar vandaan. Voor zover hij het zich herinnerd is het een gechannelde tekst.

Kijk of en hoe het U raakt.

Uncategorized