De Boeddha was geen boeddhist. Jezus was geen christen. Mohammed was geen islamiet. Zij waren allen spirituele leraren die de Liefde verkondigen als enige werkelijkheid.

(NB: Oude tekst van vóór corona, 2020)
Het nieuwe seizoen van loge Rotterdam begint op dinsdag 17 september 2020. Het jaarthema van theosofische loge Rotterdam is: “De latente vermogens van de mens”.

Helderziend/voelen/horen, telepathie, telekinese e.d. behoren tot deze z.g. paranormale vermogens. Deze ontwikkelt een mens gewoonlijk samen met een bewustzijn dat al sterk is ontwikkeld. D.w.z. dat een mens een punt heeft bereikt in zijn ontwikkeling na ontelbare incarnaties waarbij hij/zij al in sterke mate liefde, mededogen en wijsheid heeft ontwikkeld naast het hebben van een zekere mate van zuiver gerichte gedachtenkracht en zelfdiscipline.

Veel van onze lezingen en discussies op de logeavonden dit jaar zullen een focus hebben op het onderzoeken van deze vermogens en wat de Theosofie zegt over hoe een mens in zichzelf die kwaliteiten op een veilige en gepaste manier en tijd kan ontwikkelen.

Het belooft een boeiend jaar te worden!!        Tekst: Madeleine Meijers.

En toen kwam corona.

Uncategorized